اتصالات پنوماتیک CDC کره یکی از متداول ترین تجهیزات

مشاهده

اتصالات پنوماتیک بر روی قطعات مختلفی نصب می شوند. اتصالات پنوماتیک

مشاهده

اتصالات پنوماتیک قطعاتی هستند که برای اتصال بخش‌های مختلف لوله،

مشاهده

اتصالات پنوماتیک تولید شده توسط شرکت CDC انواع گوناگونی دارند

مشاهده

چک ولو پایلوت یا شیر یکطرفه پنوماتیک CDC در واقع

مشاهده

اتصالات زانویی CDC اتصالات زانویی یکی از انواع پرکاربرد اتصالات CDC

مشاهده

سوپاپ پنوماتیک به عنوان شیر کنترل جهت، نیز شناخته می‌شود.

مشاهده

سه راهی وسط رزوه پنوماتیک یک محصول کاربردی در سیستم

مشاهده

سلنوئید ولو یا شیر برقی یک شیر کنترل شده الکترومکانیکی

مشاهده

شیر برقی پنوماتیک برای کنترل جریان هوای فشرده مورد استفاده

مشاهده

شیلنگ پنوماتیک CDC ساخت کره جنوبی و از نوع شیلنگ

مشاهده

سلنوئید ولو یا شیر برقی یک شیر کنترل شده الکترومکانیکی

مشاهده