شیر برقی دو راهه ایر کنترل air controll


شیر برقی دو راهه پایه آلیاژی AIR CONTROL همان شیر برقی دو راهه پایه آلیاژی ساخت

چین می‌باشد و از نظر قیمت ، قیمت پایینی برخوردار می‌باشد. قیمت شیر برقی دو راهه پایه

آلیاژی مناسب با کیفیت آن است. جنس بدنه شیر برقی آلیاژی می‌باشد و در واقع ترکیب

چند فلز را شامل می‌شود. این فلزات تقریبا آلومینیوم و سرب خشک و ترکیب چند فلز دیگر

می‌باشد.

شیر برقی دوراهه دوحالته :
این شیر برقی دوراهه دوحالته جنس دیافراگم آن NBR است.
این نوع شیر با ولتاژ های ۱۲ و ۲۴ و ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت در بازار یافت می شود.نام های دیگر این شیر؛ شیر برقی آب و شیر برقی باد (شیر برقی هوا) و شیر برقی روغن نیز است.البته نکته مهم این است که فشار کاری باید در محدوده فشار مجاز باشد.نکاتی که باید زمان خرید شیر برقی در نظر گرفت عبارتند از:
  • نوع سیال و خواص شیمیایی و مکانیکی سیال مورد استفاده

  • فشار سیال در مجاری ورودی و خروجی شیر برقی

  • توجه به سازگاری شیر برقی با شرایط محیطی و در نظر گرفتن ریسک های انفجار، رطوبت، دمای هوا، میدان مغناطیسی، ذرات خارجی و ..دیافراگم این شیرها (NBR) است و گام این شیر ها گام (G) می‌باشد.بوبین شیر برقی ایر کنترل با ولتاژ متفاوت در دسترس می‌باشد:۱- ۱۲VDC

۲- ۲۴VDC

۳- ۲۲۰VAC

۴- ۱۱۰VAC

اطلاعات لازم برای شیر برقی پایه آلیاژی AIR CONTROLفشار مناسب شیر برقی دو راهه ایرکنترل در بیشترین حالت ۱۰ بار می‌باشد.

شیر برقی دو راهه پایه آلیاژی AIR CONTROL به خاطر مکانیزم نیمه مستقیم می‌تواند بدون فشار اولیه سیال مسیر را باز بنماید.

از این مدل شیر برای آب غیرشرب به دلیل بدنه استفاده می‌شود.