فیلتر رگلاتور متال ورک


شرایط استاندارد کاری فیلتر رگلاتور ها
می توان گفت فیلتر رگلاتور متال ورک در دمای 40+ الی 5- درجه سانتیگراد .قابل توجه است که اگر هوای ورودی آغشته به روغن یا چربی باشد فیلتر رطوبت گیر چرب می شود و دیگر نمی تواند رطوبت را بگیرد.
یکی از دلایل مصرف فیلتر رگلاتور متال ورک این است که از فیلتر رگلاتورها در سیستم باد رسانی ،جدا کردن رطوبت از باد است چون اگر باد مصرفی حاوی رطوبت باشد مشکلات جبران نشدنی بوجود می آورد از جمله :
از بین رفتن و پوسیده شدن همه ی اورینگ و پکینگ های موجود در جک ها و شیرهای فرمان بادی
اکسید شدن وپوسیده شدن و زنگ زدن بدنه جک ها و شیرهای فرمان باد
همچنین می توان در صنعت رنگ هم به موضوع ایجاد شدن حفره های آب، ناهموارشدن سطح رنگ و بسیاری مشکل های گوناگون اشاره کرد

  فیلتر رگلاتور متال ورک:فیلتر رگلاتور متال ورک در اندازه های متفاوت و مدل های مختلف می باشد که شامل موارد زیر می باشد . اندازه ی فیلتر رگلاتورها : 3", ”, " , 3/4”, /", 3/”, /4”, /” می باشد . تخلیه رطوبت (آب) در نوع سه نوع مدل های تخلیه دستی، تخلیه نیمه اتومات و تخلیه تمام اتومات می باشد . شکل ساختمان فیلتر رگلاتورهای هوا :ساختار فیلتر رگلاتورهای هوا از چندین قسمت اصلی تشکیل شده که شامل موارد زیر می باشد:رگلاتور تنظیم هوای ورودی به همراه درجه نشانگر باد برای دیدن فشار هوای ورودی .وجود فیلتر الیافی یا برنجی 5 میکرون برای گرفتن رطوبت هوا و محفظه نگهدارنده رطوبت تفکیک شده از هوای ورودی 3.داشتن پورت خروجی تخلیه رطوبت تفکیک شده از هوای ورودیکارایی فیلتر رگلاتورهای هوا :توانایی کارکرد فیلتر رگلاتورها بدین شکل می باشد که هوای ورودی به رگلاتور تنظیم هوا وارد شده ،که می توان به وسیله رگلاتور فشار هوا را از 0 الی 10بار به اندازه دلخواه تنظیم کرد . سپس هوای ورودی بعد از عبور از رگلاتور به قسمت فیلتر رطوبت گیر 5 میکرون وارد شده و به وسیله فیلتر رطوبت هوای ورودی جداسازی شده و هوای خشک بدون هیچ رطوبتی به قسمت خروجی فیلتر رگلاتور هدایت شد ه و سپس به سیستم باد رسانی منتقل می گردد.شرکت هیدرولیک پنوماتیک اترک دارای محصولات مرغوب در انواع تجهیزات اندازه گیری و کنترلی مثل فیلتر رگلاتور و انواع جک ها و غیره می باشد.